Iposim

Iposim verzorgt het teken- en rekenwerk van Breedplaatvloeren, Kanaalplaatvloeren, Ribcassettevloeren, Combinatievloeren, renovatievloeren en prefab funderingsbalken in categorie 1 t/m 4, conform de nieuwe Europese regelgevingen. 

Iposim maakt bouwen virtueel met BIM (Building Information Modeling). Bij BIM werken wij met onze partners van een bouwproject gezamenlijk in één 3D model. Alle betrokken partijen; de aannemer, E-installateur, constructeur en leverancier kunnen informatie in het model inbrengen en verwerken. Zo staan alle tekeningen en benodigde informatie voor en van alle partners overzichtelijk op één plek.

Hoe werkt BIM?

BIM is zo ingericht dat het model de meest voorkomende tekenprogramma's met elkaar kan uitwisselen. Het is dus geen belemmering als de bouwpartners met verschillende tekenprogramma's werken. Wij tekenen zelf in Allplan.

BIM bespaart niet alleen tijd, maar ook onnodige kosten. Zo is er In BIM een Clash Controll ingebouwd. Clash Controll spoort knelpunten op en brengt de partijen met elkaar in contact. Snel en adequaat worden knelpunten opgelost. 

Daarnaast maakt BIM een digitaal prototype van het bouwproject voordat het bouwteam daadwerkelijk van start gaat met bouwen. Concreet voor de Breedplaatvloeren levert BIM het volgende op:

  • Legplannen van alle verdiepingen inclusief de sparingen worden in één keer aangeleverd;
  • Tralieliggers in de Breedplaatvloer worden in overleg met de installateur, indien constructief en productietechnisch verantwoord, aangepast aan de hand van het leidingverloop;
  • Mogelijkheid om buigstaten digitaal aan te leveren aan de vlechter;
  • Zeer korte doorlooptijden.

Uitwisselen van 3D gegevens in BIM

IFC is één van de belangrijkste open standaarden voor de uitwisseling van 3D CAD-gegevens in BIM.

Open standaard

In een IFC-bestand worden de fysieke waarden en eigenschappen (quantities en attributes) van een object gedefinieerd. IFC is een intelligente, producentonafhankelijke open standaard. Hierdoor kunnen architect, vastgoedbeheerder, leverancier, aannemer en constructeur gemakkelijk samenwerken in BIM en toch eigen software blijven gebruiken. 

Gratis viewer

De viewer voor het openen en bekijken van IFC-bestanden is gratis, bijvoorbeeld die van Solibri. De viewer is een krachtig hulpmiddel om inzicht in een model te krijgen. De 3D beelden kunt u bovendien, voorzien van commentaar, delen met anderen. Zo krijgen alle partijen snel een goed beeld van de ontwerpkeuzes. Beschikt u over een 3D tekenpakket? Dan kunt u eenvoudig onze IFC-bestanden opnemen in uw ontwerp.