Stand van zaken KOMO attesten

15-01-2015

Al jaren bieden KOMO attest-met-productcertificaten u het vertrouwen dat onze betonproducten voldoen aan de regelgeving op het gebied van de Europese productnormen, het Besluit bodemkwaliteit en de aansluiting op het Bouwbesluit. Als gevolg van de invoering van de Europese bouwproductenverordening (CPR) zal dit vertrouwde certificaat er vanaf begin januari 2015 anders uitzien. Het huidige KOMO-attest-met-productcertificaat en de onderliggende beoordelingsrichtlijn worden in de volgende delen gesplitst:

 

  1. Een erkend NL-BSB productcertificaat dat aangeeft dat voldaan wordt aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Het NL-BSB logo wordt daarbij op het label vermeld.
  2. Een erkend KOMO attest voor de aansluiting op het Bouwbesluit. In dit attest verklaart KIWA dat de met de elementen samengestelde vrijdragende vloersystemen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
  3. Een KOMO-Kwaliteitsverklaring. In dit nieuwe certificaat worden alleen productkenmerken vermeld niet zijnde de essentiële kenmerken uit de geharmoniseerde productnorm.

De essentiële kenmerken van het product staan vermeld op onze prestatieverklaring (DoP), dat is volgens de CPR de enige verklaring die zich hierover mag uitspreken. Op basis daarvan zijn onze producten gemarkeerd met het CEmerk.

 

Op diverse fronten wordt momenteel hard gewerkt om bovenstaande verandering te implementeren. Om vanaf begin januari 2015 te voldoen aan de regelgeving op het gebied van bouwproducten en aan de eisen van het Ministerie van BZK informeren wij u alvast middels dit bericht. Tijdens deze overgangsfase zal het bekende KOMO merkteken op het plaatlabel alsmede verwijzingen op websites en documenten komen te vervallen om daarmee te voldoen aan voornoemde regelgeving.

 

De veranderingen hebben geen enkele invloed op de kwaliteit van onze producten, integendeel. Net zoals afgelopen jaren kunt u er volledig op vertrouwen dat deze voldoen aan de eisen die er op dit gebied bestaan in productnormen en beoordelingsrichtlijnen.

 

Wilt u een van bovenstaande documenten ontvangen neem dan even contact met ons op.